Your Company Logo Here AAKNES ENGINEERING

mob. +47 47 41 37 80
e-mail  tor@aaknes.no

Samarbeidspartner Andebu Engineering
CV i forenklet utgave

- El-Auto Maritim AS
        6 år Lærling + formann tavleverksted

- Saba Mølnlycke Engineering As
        7 år Service tekniker i inn og utland.

- SB Engineering AS
        1 år Ingeniør arbeid: Prosjektering, tegning Auto Cad,
          oppfølging, test, igangkjøring og slutt dokumentasjon.
          (Konsulent hos SCA Mølnlycke AS og
          JOTUN Engineering AS)

- TS Electro Engineering
        3 år Ingeniør arbeid: programmering Beijer PLS.
        Tegning AutoCAD, montering, oppfølging, test,
        igangkjøring og slutt dokumentasjon
        (Renseanlegg og industri.)

- Alarm & automatikk AS
        1 år Ingeniør arbeid: programmering Beijer PLS
        og Facilty software.
        Tegning AutoCAD, montering, service oppdrag,
        oppfølging, test, igangkjøring og slutt dokumentasjon.
        (Bakeri linjer og rentroms overvåking.)

- Gavita AS
        1 år Utvikling av armaturer for gartnerier, mekanisk
        og elektrisk.
        Databehandling av lysmålings data.
        Konstruksjon av mekaniske deler med Solidworks
        software.
        Prosjektering for installasjon av armaturer i
        gartnerier, AutoCAD, lyskalkulering Calculux,
        Dialux og OPT software.

- Høyskolen i Vestfold
        3 årig studie Bachelor i Ingeniørfaget
        Elektro-automasjon maritim

- EAS Automation AS
        Commissioning of 4 x FWP Firewaterpumps in Korea
        on Skarv FPSO